Välkomna till Bränna Natur

Vi är ett företag i Ånge som sysslar med skogsbruksplanläggning, skoglig planering och inventeringar samt utbildningar. De kurser vi erbjuder för närvarande är Säker Skogs motorsågskörkort ABC och Röjsågskörkort RARB och SYNs kurser i Natur och Kulturhänsyn Avverkning, Röjning/förröjning, Plantering för plantbasar och Skogbruksplanläggning. Aktuella kurstillfällen kommer att annonseras under kurser.

Följ oss gärna på Facebook!

Nya datum för motorsågsutbildningar finns nu under kurser

Just nu söker vi skogsbruksplanläggare för säsongen 2019, vid intresse, maila på info@brannanatur.se eller ring 070-335 08 42