Motorsågskörkort

Vi utbildar i Motorsågskörkort ABC, vi planerar även att börjar utbilda i motorsågskörkort D inom kort.

Aktuella kursdatum i Ånge är:

Motorsågskörkort AB 18-19/2

Motorsågskörkort C 21-23/2

Motorsågskörkort B 23/2

Motorsågskörkort AB 1-2/4

Motorsågskörkort AB 6-7/5

Aktuella kursdatum i Sundsvall är:

Motorsågskörkort AB 13-14/3

Motorsågskörkort AB 4-5/5