SYN utbildningar

Vi har kurser i

Natur och kulturmiljövård Röjning/förröjning

Natur och Kulturmiljövård Avverkning grundkurs

Natur och Kulturmiljövård Avverkning förnyelse

Natur och Kulturmiljövård Plantering för plantbasar

Skogsbruksplanläggning grundkurs

Skogsbruksplanläggning förnyelse