SYN utbildningar

Vårens SYN-utbildningar har nu dragit igång!
Tvådagarskursen Natur- och kulturhänsyn – Avverkning startar den 23/4 och riktar sig främst till dig som behöver utbildning för att kunna arbeta inom ett certifierat skogsbruk med avverkning som fokus. I kursen får du lära dig om hänsyn till natur och kulturmiljöer vid avverkning och gallring och vikten i en god natur vid olika skogliga åtgärder.
Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Anmäl dig direkt till utbildning@brannanatur.se – kurserna blir snabbt fulla, så skynda och boka din plats så snart som möjligt!

Vi har kurser i:
• Natur och kulturmiljövård Röjning/förröjning
• Natur och Kulturmiljövård Avverkning grundkurs
• Natur och Kulturmiljövård Avverkning förnyelse
• Natur och Kulturmiljövård Plantering för plantbasar
• Skogsbruksplanläggning grundkurs
• Skogsbruksplanläggning förnyelse