RÖJSÅGSUTBILDNING

KURSTILLFÄLLEN FÖR RÖJSÅG

Just nu planerar vi för fullt inför kommande utbildningar både digitalt och fysiskt. Håll dig uppdaterad för att boka in dig på kommande utbildningar.

Kontakta oss på utbildning@brannanatur.se  ifall du har frågor om kursen.

 

Att utbilda sig för att kunna arbeta säkert med Röjsåg är bland det bästa och roligaste jag gjort. Dessutom så finns det krav på att man ska vara certifierad nuförtiden. Pedagogisk och bra utbildning med både teori och praktiska övningar för att kunna arbeta på bästa sätt i naturen med Röjsåg.

Arne Larsson

SCA Forest

RÖJSÅG NIVÅ RA, GRUND

Nivå RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

Innehåll i korthet:

• gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen

• start och hantering av röjmotorsågen

• justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten

• grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)

• arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning

• daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. fi lning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)

• kontroll av såg och skyddsutrustning 

RÖJSÅG NIVÅ RB

Nivå RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Innehåll i korthet:

• gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.

• fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning

• användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kantteknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning

• arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)

• sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner

• risker som är förknippat med stammar i spänn 

Utbilda er och bidra till en hållbar och säker skoghållning.