MOTORSÅGSUTBILDNING

KURSTILLFÄLLEN FÖR MOTORSÅG

Vår motorsågsutbildning för klass AB, är en obligatorisk kurs om du vill kunna bevisa att du har de kunskaper som krävs för att hantera motorsågen – så att arbetet du utför blir säkert, roligt och mer effektivt! Ett perfekt tillfälle för ditt företag att utbilda era anställda, eller för dig som är skogsintresserad och vill få mer kunskap.

Kontakta oss på utbildning@brannanatur.se för mer info om kommande datum samt ifall du har frågor om kursen.

MOTORSÅGSKÖRKORT NIVÅ A, MOTORSÅGNING

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Kunskaper och färdigheter inom:

• Säkerhetsbestämmelser och risker som är förknippat med användning av motorsågen. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

• Hantera motorsågen på ett säkert sätt inklusive daglig skötsel samt kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.

• Såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

• Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens.

MOTORSÅGSKÖRKORT NIVÅ B, TRÄDFÄLLNING, GRUND

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Kunskaper och färdigheter inom:

• Säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

• Kunskaper och färdigheter att rekognisera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)

• Använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)

• Kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

• Risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)

• Använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

• Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

MOTORSÅGSKÖRKORT NIVÅ C, TRÄDFÄLLNING, AVANCERAD

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

•Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)

 

Kunskaper och färdigheter inom:

• Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg samt öka säkerheten genom lämplig fällmetod/fällredskap samt åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.

• Rekognisera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet.

• Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager samt god kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. 

• Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt

Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.

Att utbilda sig hos oss på Bränna Natur är en riktigt bra investering för dig och ditt företag. Vi anpassar utbildningar efter ert behov. Att ni dessutom lär er arbeta säkert i skog och natur samtidigt som ni erhåller ett certifikat är en fantastisk investering.

Jimmy Persson

BRÄNNA NATUR

Vad våra kunder tycker om våra utbildningar

Bra utbildning, även ett mycket trevligt och proffsigt bemötande!
Rasmus
Kund
Duktiga, kunniga och trevliga utbildare! Det var en väldigt lärorik utbildning!
Per
Kund

Utbilda er och bidra till en hållbar och säker skoghållning.