TJÄNSTER

vi åtar oss jobb inom:

“Tillsammans med våra uppdragsgivare ser vi till att skog och natur efterlever en sund och frisk tillväxt.”

TRAKTPLANERING

Vi har flera som jobbar med traktplanering, det vill säga förberedande utmärkningar för maskinlag inför gallring och slutavverkning, planering av åtgärder i områden med höga biologiska värden där man behöver hugga bort de träd/trädslag som sänker naturvärdena.

UTBILDNINGAR

Vi utbildar inom bl.a Motorsågskörkort ABCI (fler behörigheter på gång!), Röjsågskörkort RARBRT, SYN Miljöhänsyn Avverkning, Röjning och plantering, SYN Skogsbruksplanläggning och SYN Naturvärdesbedömning. Dessa kurser och innehåll läser du dig enkelt till på webben

SKOGSBRUKS-PLANLÄGGNING

Vi utför naturvårdsbränningar i områden med höga naturvärden där till exempel gran tagit över och sänker naturvärdena. Vi utför även eftersläckning efter vildbränder.

NATURVÅRDS-BRÄNNINGAR

Vi utför naturvårdsbränningar i områden med höga naturvärden där till exempel gran tagit över och sänker naturvärdena. Vi utför även eftersläckning efter vildbränder.

UPPFÖLJNINGS-ARBETE

Bränna Natur arbetar med ungskog där vi säkerställer återväxt och har uppföljning för markberednings, planterings och röjningsentreprenörer.

några av våra samarbetspartners

Utbilda er och bidra till en hållbar och säker skoghållning.