BOKSLUT & DEKLARATION


Deklaration för skogs- och lantbruksfastigheter

”Vi urskiljer oss från de stora redovisningsbyråerna genom att vara ett familjärt mindre företag, med fokus på markägare!”

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

KONTAKTA OSS

Möjligheten att ha en oberoende rådgivare som både kan svara på dina frågor om skogsskötsel i form av gallringstidpunkt eller avverkningsnetton och samtidigt koppla ihop detta till dina möjligheter i deklarationen skapar en fantastisk möjlighet för en välfungerande verksamhet på skogligt och ekonomiskt plan. Vi på Bränna natur bedriver inte virkeshandel och har således inget egenintresse kopplat till ditt skogsinnehav. Detta gör att du som kund hos oss alltid kan förvänta dig en oberoende och personligt utformad rådgivning, oavsett om det gäller skog eller ekonomi.

Som skogsägare är du alltid tvungen att deklarera din skogliga verksamher i samband med inlämnandet av din inkomstdeklaration. Deklarationen för din skogsfastighet kan vara viktigare än du tror då en korrekt fungerande skatteplanering och skatteoptimering kan göra stor skillnad på vad det faktiska nettot blir när allt är skattat och klart. 

Visste du att beskattningen på skog kan variera hela vägen från 30% upp till ca. 66% av vinsten? Vilken marginalskatt väljer du?

Som skogsägare har du tillgång till en rad olika verktyg som kan användas för att skatteplanera din intäkt till bästa möjliga utfall, exempelvis räntefördelning, skogsavdrag och skogskonto. Beroende på din skattemässiga situation, skogens återfördelning och dina framtidstankar med ägandet så kan dessa verktyg nyttjas på olika sätt för att förbättra din skattesituation. 

Vi på Bränna natur kan hjälpa dig med deklarationer och alla bilagor som är kopplade till din lantbruksfastighet, även moms. Utöver detta bistår vi även med kapitalberäkningar vid fastighetsförsäljningar (K5, K6 & K7= och deklaration av aktieförsäljning (K4). 


Vad kostar det?

Alla deklarationer ser olika ut och det är därför svårt att ge en korrekt prisbild för samtliga skogsägare i ett. Deklarationspriser startar från 5 000kr exklusive moms. I baspriset 5 000kr exklusive moms ingår följande: 

  • Upprättande av förenklat årsbokslut. 
  • Bokföring av 30 verifikat 
  • Upprättande av deklarationsbilagor (N6/FN6/2150/Moms/avskrivningsbilagor) 
  • Inlämnande av en inkomstdeklaration och 1 momsdeklaration 

Tillkommande kostnader:

(alla priser exklusive moms) 

 Baspris 5 000kr  

Extra NE-bilaga/Inkomstdeklaration/momsdeklaration: 500kr/person 

Bokföring av >30 verifikat: 500 kr per 30 verifikat. 

Inlämning av osorterade kvitton/avsaknande av bokföringspärm: 500kr 

Sen inlämning av material:  500kr (material ska vara tillgängligt senast två veckor innan deklarationsmöte) 

Extra bilagor: 800kr/h 

Räkneexempel för olika typer av ägande:  

Karl & Anna äger gemensamt fastigheten skogen 1:1, de har delat bokslut och delar på alla intäkter & utgifter. Totalt sett har de 30 verifikat om året som de samlar i datumordning i sin bokföringspärm.  

Totalpris 5 500kr exklusive moms fördelat på grundpris 5 000kr + extra inkomstdeklaration/momsdeklaration/NE-bilaga om 500 kr. 

Sara är ensam ägare på en skogsfastighet, hon har en lite större verksamhet och har 65 verifikat (kvitton) per år som hon samlar i sin bokföringspärm.  

Sara får totalpriset 6 000 kr exklusive moms fördelat på grundpriset om 5 000kr samt tillägg för 35 extra verifikat, 500 + 500 kr.  

 

 

 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss!