VÅRA UTBILDNINGAR

våra utbildningar:

Vi utbildar inom bl.a Motorsågskörkort ABCDEI , Röjsågskörkort RARBRT, SYN Miljöhänsyn Avverkning, Röjning och plantering, SYN Skogsbruksplanläggning och SYN Naturvärdesbedömning. Dessa kurser och innehåll läser du dig enkelt till på webben!

Motorsågen är viktig för att ta hand om våra dyrbara skogar som berikar det svenska klimatet. Utbildningens teori sker digitalt samt de praktiska momenten gemensamt. Inga förkunskaper krävs.
Utbildningens teori sker digitalt samt de praktiska momenten gemensamt på angiven plats. Inga förkunskaper krävs.
SYN är ett partsammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket – och vi är en av deras kursanordnare!
Boka utbildning som passar Ert företag. Vi skräddarsyr efter Era behov.

MOTORSÅG

RÖJSÅG

SYN UTBILDNING

BOKA DEN UTBILDNING SOM PASSAR ER HÄR