VÄLKOMMEN TILL BRÄNNA NATUR

ETT NATURLIGT SKOGSFÖRETAG MED FOKUS PÅ

SKOGSVÅRDSUTBILDNINGAR

kommande utbildningar:

 

“Utbilda Er och skapa en fin gemenskap i teamet med våra populära utbildningar.”

Motorsågen är viktig för att ta hand om våra dyrbara skogar som berikar det svenska klimatet. Utbildningens teori sker digitalt samt de praktiska momenten gemensamt. Inga förkunskaper krävs.
Utbildningens teori sker digitalt samt de praktiska momenten gemensamt på angiven plats. Inga förkunskaper krävs.
SYN är ett partsammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket – och vi är en av deras kursanordnare!